9700 Шумен,

ул."Калиакра" №21, ет.3

тел: 0886835120,
0899952380
Категория AM

Шофьорска книжка от категория "AМ" дава право на водача за управление на мотопед. Под мотопед в закона е дефинирано, че това са всички дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Категория B

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили.

Категория C

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили.

Категория CE

Шофьорска книжка от категория "СЕ" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке.

Курс ADR (Превоз на опасни товари)

Курсът ADR. Дава право на водача да превозва с ППС опасни товари. Такива са различните видове горива, химически вещества и опасни отпадъци.

Възстановяване на точки

Авто школа Димов предлага курсове за възстановяване на отнетите контролни точки.

Мотокари и електрокари

След успешно завършване на този курс обучаемите придобиват право да управляват всякакви видове мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона.

Категория DE

Категория DЕ дава право на водача да управлява МПС за превоз на пътници с повече от 8 места, включително и мястото на водача. Тези МПС могат да убразуват състав с ремарке с максимално допустима маса над 750кг.

Багери, булдозери, фадроми и др.

Завършилите успешно този курс придобиват професионална квалификация по специалността "Машинист изкопни машини". Този сертификат дава право на водачите да управляват багери, булдозери, фадроми и други машини предназначени за извършване на изкопни работи.

Професионална компетентност - наредба 41

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват пътници или товари.

Възстановяване на правоспособност - чл. 157

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Опреснителни часове

Опреснителни часове за всички които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си. Ще шофирате в удобно за Вас време с учебен автомобил. Имате възможност за избор на автомобил от авто-парка на школата.

Категория D

Категория D дава право на водача да управлява МПС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места, в това число и мястото на водача. Тази категория МПС могат да образуват състав с ремарке, ненадвишаващо максимална допустима маса 750кг. В тази категория попадат автобусите без ремарке.

Автомонтьор окачване и ходова част

След завършване на курса обучаемите придобиват професионална квалификация - Автомонтьор окачване и ходова част.

Автомонтьор двигатели вътрешно горене

Завършилите този курс придобиват квалификация Автомонтьор двигатели вътрешно горене.

Професионална квалификация - Автомонтьор

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация Автомонтьор.

Ръчно електродъгово заваряване

Курса е за придобиване на знания и умения при боравене с техника за ръчно електродъгово заваряване.

Миг-Маг заваряване(телоподаване СО)

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация в областта на Миг-Маг заваряването и боравенето с телоподаващи апарати тип CO.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кулокран до 160 тон/мeтър

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация за управление на кулокран с товароподемност до 160 тон/метра.

Водач на автокран до 16 тона

Завършилите курса придобиват професионана квалификация даваща право за управление на автокран с товароподемност до 16 тона.

Водач на автовишка(вишка)

Завършилите курса придобиват професионална квалификация - водач на автовишка.

Въпроси

Мога ли да се запиша за курс онлайн?

Да може. Изпратете ни съобщение чрез формата за контакти на сайта. Напишете трите си имена и курса, в който искате да се включите.

 

Откъде мога да си набавя материали за обучение?

Източници на помощни материали и ресурси за обучение можете да намерите в секцията "Връзки". Освен това всеки от обучаемите получава безплатно от нас нужните пособия и материали.

 

Мога ли да изкарам категория С и Е едновременно?

Не, не можете. Съгласно нормативната уредба трябва да измине една година от придобиване на категория С за да се запишете за курс от категория СЕ. Ако през този период имате наказание с отнемане на свидетелството за правоуправление, този период не се зачита.

 

Мога ли да изкарам категория D и Е едновременно?

Не, не можете. Условията за категория DE са същите както и за CE. Трябва да е изминала една година от придобиването на категория D, чак тогава можете да изкарате курса за DE.

 

За какъв най-кратък период от време мога да изкарам курса за категория B?

Най-краткия срок за изкарване на курса е минимум 22 учебни дни или около месец и една седмица. Всичко зависи от свободните дати за изпит на ИА "Автомобилна администрация".

 

Каква е продължителността на 1 учебен час кормуване?

Продължителността на един учебен час е 50 мин., от които 40 мин. управление на автомобила, 5 мин. предварителен инструктаж за провеждане на часа и 5 мин. анализ на преминалото обучение.

 

Важат ли отстъпките и промоциионалните оферти в условията на разсрочено заплащане на курса?

Да, отстъпките и промоционалните условия са валидни при разсрочено плащане на таксата за курса.

 

Какво включва цената на даден курс?

Посочената в сайта цена на курса не включва таксите за полагане на изпитите пред ИА "Автомобилна Администрация". Тези изпити се заплащат отделно и съгласно нормативните актове касаещи агенцията. Посочената цена не включва също и отстъпките по промоционалните пакети.

 

Ако имате въпроси можете да ги зададете ТУК.

Share