9700 Шумен,

ул."Калиакра" №21, ет.3

тел: 0886835120,
0899952380
Категория AM

Шофьорска книжка от категория "AМ" дава право на водача за управление на мотопед. Под мотопед в закона е дефинирано, че това са всички дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Категория B

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили.

Категория C

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили.

Категория CE

Шофьорска книжка от категория "СЕ" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке.

Курс ADR (Превоз на опасни товари)

Курсът ADR. Дава право на водача да превозва с ППС опасни товари. Такива са различните видове горива, химически вещества и опасни отпадъци.

Възстановяване на точки

Авто школа Димов предлага курсове за възстановяване на отнетите контролни точки.

Мотокари и електрокари

След успешно завършване на този курс обучаемите придобиват право да управляват всякакви видове мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона.

Категория DE

Категория DЕ дава право на водача да управлява МПС за превоз на пътници с повече от 8 места, включително и мястото на водача. Тези МПС могат да убразуват състав с ремарке с максимално допустима маса над 750кг.

Багери, булдозери, фадроми и др.

Завършилите успешно този курс придобиват професионална квалификация по специалността "Машинист изкопни машини". Този сертификат дава право на водачите да управляват багери, булдозери, фадроми и други машини предназначени за извършване на изкопни работи.

Професионална компетентност - наредба 41

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват пътници или товари.

Възстановяване на правоспособност - чл. 157

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Опреснителни часове

Опреснителни часове за всички които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си. Ще шофирате в удобно за Вас време с учебен автомобил. Имате възможност за избор на автомобил от авто-парка на школата.

Категория D

Категория D дава право на водача да управлява МПС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места, в това число и мястото на водача. Тази категория МПС могат да образуват състав с ремарке, ненадвишаващо максимална допустима маса 750кг. В тази категория попадат автобусите без ремарке.

Автомонтьор окачване и ходова част

След завършване на курса обучаемите придобиват професионална квалификация - Автомонтьор окачване и ходова част.

Автомонтьор двигатели вътрешно горене

Завършилите този курс придобиват квалификация Автомонтьор двигатели вътрешно горене.

Професионална квалификация - Автомонтьор

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация Автомонтьор.

Ръчно електродъгово заваряване

Курса е за придобиване на знания и умения при боравене с техника за ръчно електродъгово заваряване.

Миг-Маг заваряване(телоподаване СО)

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация в областта на Миг-Маг заваряването и боравенето с телоподаващи апарати тип CO.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кулокран до 160 тон/мeтър

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация за управление на кулокран с товароподемност до 160 тон/метра.

Водач на автокран до 16 тона

Завършилите курса придобиват професионана квалификация даваща право за управление на автокран с товароподемност до 16 тона.

Водач на автовишка(вишка)

Завършилите курса придобиват професионална квалификация - водач на автовишка.

Курс ADR (Превоз на опасни товари)

Курсът ADR. Дава право на водача да превозва с ППС опасни товари. Такива са различните видове горива, химически вещества и опасни отпадъци.

Необходими документи: 

1. Копие от шофоьска книжка и личка карта

Обучение: 

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
A. Основен курс.
Задължителен. Продължителност – 18 учебни часа (3 дни)

 

Обучението включва:
-цел и приложение на ADR и нашето законодателство;
-задължения, отговорности, санкции;
-опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
-опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
-превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
-документация при превозите;
-правила при товарене, разтоварване и превоз;
-действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;

 

Б. Превоз на опасни товари в цистерни.
Специализиран курс. Продължителност – 12 учебни часа (2 дни)

 

Курса включва обучение относно:
-типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
-специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
-правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
-документация при превоза;
-действия при аварийни ситуации;

 

В. Превоз на взривни вещества и изделия.
Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден)

 

Курсът включва обучение относно:
-структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
-изисквания за опаковките и знаците за опасност;
-специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
-превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
-документация;
-действия при аварийни случаи;

 

Г. Превоз на радиоактивни материали.
Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден)

 

Курсът на обучение засяга:
-естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;
-безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
-опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;80 учебни часа (10 дни)
-изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
-правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
-правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
-документация;
-задължения и отговорности на водача и действия при аварии;

 

Ако вече притежавате документ даващ ви право да превозвате на опасни товари и искате да удължите валидността му или да го подновите:

 

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
A. Основен курс
Задължителен. Продължителност – 4 учебни часа.

 

Б. Превоз на опасни товари в цистерни.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа.

 

В. Превоз на взривни вещества и изделия.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа.

 

Г. Превоз на радиоактивни материали.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа.

Продължителност на курса: 

Пълният курс е с обща продължителност 48 учебни часа (6 дни).

Изпити: 

За всеки един модул от курса се полага държавен изпит. За да премине към полагане на изпит за даден модул, кандидатът трябва да има успешно положен държавен изпит за основния курс. Всички изпити се полагат в един и същи ден. Основния изпит се състои в тест от 30 въпроса. Времето за решаване е 60 минути, като максималеният допустим брой грешки е 6. Останалите изпити са също под формата на тест от 15 въпроса. Време за решаване на всеки - 30 минути, като броят на допустимите грешки за всеки тест е 3.

Share