9700 Шумен,

ул."Калиакра" №21, ет.3

тел: 0886835120,
0899952380
Категория AM

Шофьорска книжка от категория "AМ" дава право на водача за управление на мотопед. Под мотопед в закона е дефинирано, че това са всички дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Категория B

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили.

Категория C

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили.

Категория CE

Шофьорска книжка от категория "СЕ" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке.

Курс ADR (Превоз на опасни товари)

Курсът ADR. Дава право на водача да превозва с ППС опасни товари. Такива са различните видове горива, химически вещества и опасни отпадъци.

Възстановяване на точки

Авто школа Димов предлага курсове за възстановяване на отнетите контролни точки.

Мотокари и електрокари

След успешно завършване на този курс обучаемите придобиват право да управляват всякакви видове мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона.

Категория DE

Категория DЕ дава право на водача да управлява МПС за превоз на пътници с повече от 8 места, включително и мястото на водача. Тези МПС могат да убразуват състав с ремарке с максимално допустима маса над 750кг.

Багери, булдозери, фадроми и др.

Завършилите успешно този курс придобиват професионална квалификация по специалността "Машинист изкопни машини". Този сертификат дава право на водачите да управляват багери, булдозери, фадроми и други машини предназначени за извършване на изкопни работи.

Професионална компетентност - наредба 41

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват пътници или товари.

Възстановяване на правоспособност - чл. 157

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Опреснителни часове

Опреснителни часове за всички които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си. Ще шофирате в удобно за Вас време с учебен автомобил. Имате възможност за избор на автомобил от авто-парка на школата.

Категория D

Категория D дава право на водача да управлява МПС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места, в това число и мястото на водача. Тази категория МПС могат да образуват състав с ремарке, ненадвишаващо максимална допустима маса 750кг. В тази категория попадат автобусите без ремарке.

Автомонтьор окачване и ходова част

След завършване на курса обучаемите придобиват професионална квалификация - Автомонтьор окачване и ходова част.

Автомонтьор двигатели вътрешно горене

Завършилите този курс придобиват квалификация Автомонтьор двигатели вътрешно горене.

Професионална квалификация - Автомонтьор

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация Автомонтьор.

Ръчно електродъгово заваряване

Курса е за придобиване на знания и умения при боравене с техника за ръчно електродъгово заваряване.

Миг-Маг заваряване(телоподаване СО)

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация в областта на Миг-Маг заваряването и боравенето с телоподаващи апарати тип CO.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кулокран до 160 тон/мeтър

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация за управление на кулокран с товароподемност до 160 тон/метра.

Водач на автокран до 16 тона

Завършилите курса придобиват професионана квалификация даваща право за управление на автокран с товароподемност до 16 тона.

Водач на автовишка(вишка)

Завършилите курса придобиват професионална квалификация - водач на автовишка.

Професионална компетентност - наредба 41

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват пътници или товари.
Наредба 41 от 04.08.2008( Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент. Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1, С1Е ,С, СЕ, D1, D1E, D, DE, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Изисквания: 

За категории C и СЕ – навършени 18 години.
За категории D и DE – навършени 21 години.

Необходими документи: 

1. Представяне на лична карта и шофьорска книжка

Обучение: 

Обучението за водачи, които са придобили категория C преди 10 септември 2009г. и категория D, преди 10 септември 2008г. е с продължителност 47 учебни часа. За останалите водачи обучението е с продължителност 187 учебни часа.

Продължителност на курса: 

Продължителността на курса зависи от дата на придобиване на категорията. За водачи, които са придобили категория C преди 10 септември 2009г. и категория D, преди 10 септември 2008г. продължителността на курса е от 9 до 11 календарни дни. Същото важи и за тези водачи, които вече са преминали пълният курс на обучение и са получили Карта за квалификация на водача. За останалите продължителността на курса е между 30 и 40 календарни дни.

Изпити: 

При завършване на курса на изпит подлежат водачите, които са придобили категория C след 10 септември 2009г. и категория D, след 10 септември 2008г. Водачите, които не попадат в тази категория не полагат изпит, а само преминават курса на обучение. Изпит не полагат и водачите преминали веднъж през пълният курс на обучение и получили Карта за квалификация на водача.
Изпитът е теоретичен и се състои от две части:

 

Първа част:
Индивидуален тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Времето за решаване е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса.

 

Втора част :
Явяват се само издържалите Първа част. Изпитът се състои в индивидуален тест с 20 отворени въпроса с посочване на отговор и допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.
Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Удостоверение за професионална компетентност. След това кандидата трябва да подаде заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС, придружено от 2бр. актуални снимки в паспортен формат.

Share