9700 Шумен,

ул."Калиакра" №21, ет.3

тел: 0886835120,
0899952380
Категория AM

Шофьорска книжка от категория "AМ" дава право на водача за управление на мотопед. Под мотопед в закона е дефинирано, че това са всички дву- или триколесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час.

Категория B

Шофьорска книжка от категория "В" дава право на водача за управление на леки и лекотоварни автомобили.

Категория C

Шофьорска книжка от категория "С" дава право на водача за управление на товарни автомобили.

Категория CE

Шофьорска книжка от категория "СЕ" дава право на водача за управление на товарен автомобил с ремарке или полуремарке.

Курс ADR (Превоз на опасни товари)

Курсът ADR. Дава право на водача да превозва с ППС опасни товари. Такива са различните видове горива, химически вещества и опасни отпадъци.

Възстановяване на точки

Авто школа Димов предлага курсове за възстановяване на отнетите контролни точки.

Мотокари и електрокари

След успешно завършване на този курс обучаемите придобиват право да управляват всякакви видове мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона.

Категория DE

Категория DЕ дава право на водача да управлява МПС за превоз на пътници с повече от 8 места, включително и мястото на водача. Тези МПС могат да убразуват състав с ремарке с максимално допустима маса над 750кг.

Багери, булдозери, фадроми и др.

Завършилите успешно този курс придобиват професионална квалификация по специалността "Машинист изкопни машини". Този сертификат дава право на водачите да управляват багери, булдозери, фадроми и други машини предназначени за извършване на изкопни работи.

Професионална компетентност - наредба 41

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват пътници или товари.

Възстановяване на правоспособност - чл. 157

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат.

Опреснителни часове

Опреснителни часове за всички които имат документ за правоспособност, но не се чувстват сигурни на пътя. Преподавател по кормуване ще Ви помогне да утвърдите знанията си. Ще шофирате в удобно за Вас време с учебен автомобил. Имате възможност за избор на автомобил от авто-парка на школата.

Категория D

Категория D дава право на водача да управлява МПС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места, в това число и мястото на водача. Тази категория МПС могат да образуват състав с ремарке, ненадвишаващо максимална допустима маса 750кг. В тази категория попадат автобусите без ремарке.

Автомонтьор окачване и ходова част

След завършване на курса обучаемите придобиват професионална квалификация - Автомонтьор окачване и ходова част.

Автомонтьор двигатели вътрешно горене

Завършилите този курс придобиват квалификация Автомонтьор двигатели вътрешно горене.

Професионална квалификация - Автомонтьор

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация Автомонтьор.

Ръчно електродъгово заваряване

Курса е за придобиване на знания и умения при боравене с техника за ръчно електродъгово заваряване.

Миг-Маг заваряване(телоподаване СО)

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация в областта на Миг-Маг заваряването и боравенето с телоподаващи апарати тип CO.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кран -мостови до 40 тона

Професионална квалификация даваща право на завършилите курса да управляват мостови кранове с товароподемност до 40 тона.

Кулокран до 160 тон/мeтър

Завършилите този курс придобиват професионална квалификация за управление на кулокран с товароподемност до 160 тон/метра.

Водач на автокран до 16 тона

Завършилите курса придобиват професионана квалификация даваща право за управление на автокран с товароподемност до 16 тона.

Водач на автовишка(вишка)

Завършилите курса придобиват професионална квалификация - водач на автовишка.

Мотокари и електрокари

След успешно завършване на този курс обучаемите придобиват право да управляват всякакви видове мотокари и електрокари с товароподемност до 10 тона. Завършилите успешно курса придобиват квалификация и право да извършват товаро-разтоварна дейност с всякакви видове кари, както и да извършват вътрешно-заводски транспорт на товари.

Изисквания: 

Завършено минимум основно образование и навършени 18 години. Не е задължително кандидатите на притежават свидетелство за правоуправление на МПС.

Необходими документи: 

1. Копие от шофьорска книжка ако няма такава лицето трябв ада представи копие от лична карта

Обучение: 

За притежаващите валидно свидетелство за правоуправление от категория B и по-висока, курсът е с продължителност 45 учебни часа. Обучението се състои в две основни части - теоретична и практическа.

Теоретичната част е с продължителност 27 учебни часа, като в нея са включени: 22 учебни часа за изучаване на Устройството на видовете кари, 3 учебни часа в които обучаемите се запознават с правилата за безопасност на движението на територията на производствените предприятия и 2 учебни часа за изучаване на нормативните актове и документи свързани с безопасните условия на труд и работа с видовете мотокари и електрокари.

Практическото обучение се състои в 6 учебни часа, посветени на устройството и техническото обслужване на машината и 12 учебни часа индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с мотокари и електрокари.

За кандидатите, които не притежават свидетелство за правоуправление, обучението е с продължителност 90 учебни часа. Обучението е разделено на две основни части - теория и практика

Теоретичното обучение е с обща продължителност 54 учебни часа и включва както следва:

-обучение относно здравословните и безопасни условия на труд - 6 учебни часа;

-теоретично обучение относно устройството на видовете кари - 33 учебни часа;

-правила за безопастност на движението - 15 учебни часа.

Практическата част се състой в 12 учебни часа посветени на практическата подготовка по устройство и обслужване на видовете кари и 24 учебни часа индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с мотокари и електрокари.

Продължителност на курса: 

Обучението за кандидати без свидетелство за правоуправление е с продължителност 18 дни, а за тези притежаващи такова от категория B или по-висока, обучението е с продължителност 12 дни. За кандидати с опит като мотокаристи е възможно да се проведе курс по индивидуална програма.

Изпити: 

Изпитите са два: теоретичен и практически.

Share